Как да наема под аренда

Ако сте арендатор и обработвате земеделска земя, ви препоръчваме да се регистрирате като посредник в е-платформата за търговия на Niva.bg – само участниците в нея могат да въвеждат оферти, да правят сделки и да участват в аукциони.

За да станете посредник в Niva.bg трябва:
1. да изпълните всички изисквания от раздел ІІІ на Правилника за търговия;
2. да се регистрирате като посредник (участник) в е-платформата;
3. да създадете свой профил на посредник в сайта Niva.bg.

Вижте повече в раздела: Как да стана посредник
„Регистрация в е-платформата“

Ако искате да наемете и не желаете да участвате в търговията лично, ви препоръчваме да:
1. изберете посредник– само регистриран участник има достъп до е-платформата и право да участва в търговията;
2. подпишете договор с посредника, като определите землищата, в които искате да наемете земя;
3. определите размера на годишната рента на дка и срока на договора за аренда или наем (можете да се информирате за текущите офертни цени на дка „отдава” и „наема”, както и за размера на рентата във вашето и съседните землища в разделите „Аренда” и „Аукциони”, като използвате възможностите за филтриране на таблиците);
4. следите какво се случва с вашата оферта от секциите „Наема” и „Приключили сделки” на раздел „Аренда”.

Добавяне на оферта