Как да продам

Как да продам земя чрез аукцион?

Аукционът е исторически доказаният най-ефективен метод за продажба на дадена стока (актив), за чиято покупка има интерес от повече от един купувач. Подобно на организираните пазари (по-известни като борси), и при аукционите пазарната цена се определя от предлагането и търсенето. Разликата е, че при интерес от повече купувачи – при аукционите е налице механизъм за тайно или явно наддаване между тях, което гарантира постигането на най-добрата възможна продажна цена. Аукционът се печели от Купувача, предложил най-висока цена.

Е-платформата на Niva.bg дава възможност за организиране на 4 типа онлайн аукциони. В тях посредниците (членове на платформата) могат да наддават в реално време, при гарантирано от оператора и разработчика спазване на Правилата за търговия.

Ако сте собственик на земеделска земя и искате да постигнете висока продажна цена - организирайте аукцион в 6 стъпки:

1. Избор на посредник – само регистриран посредник има достъп до е-платформата и право да участва в търговията
2. Подписване на договор с посредника
3. Избор на тип аукцион и стратегия за продажба
4. Определяне на параметри на аукциона – начална и минимална цена, стъпка на наддаване, дата и час за начало и край и др.
5. Предоставяне на информация, документи и декларации
6. Публикуване на аукциона