За нас

Мисия
Мисията на Niva.bg е да съдейства за създаването и развитието на такъв пазар на земеделска земя в България, който да осигури на участниците му и техните клиенти равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за участие в търговията.

Визитна картичка
Niva.bg е проект на Нива Тренд ЕООД със седалище в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 109-А и Булстат: 103775982.
Дружеството е еднолична собственост на Антон Андонов, който притежава и Атренд ЕООД – фирма, специализирана в сделки с недвижими имоти и земеделска земя.

Декларация за прозрачност и честност
Ние, екипът на Niva.bg, декларираме, че:
1. С всяко свое действие ще се стремим да осигуряваме равни условия за всички участници в търговията със земеделска земя в е-платформата на Niva.bg.
2. Задължаваме се да не предоставяме по какъвто и да е начин информация на трети лица, която не е публично достъпна в уеб сайта или е-платформата за търговия на Niva.bg и която би довела до облагодетелстване под каквато и да е форма на тези лица.
3. Няма да използваме информацията, знанията и опита си, придобити при работата ни в Niva.bg, за осигуряване на конкурентни предимства на свързани с нас трети лица, в т.число Атренд ЕООД и неговите клиенти.
4. По отношение на провежданите онлайн аукциони в реално време в е-платформата на Niva.bg,  нямаме достъп до информация, различна от предоставяната на участниците в тях, с изключение на информацията за имената и броя на посредниците - участващи във всеки един отделен аукцион.

За проекта
Niva.bg е резултат от съчетание на дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти и сделките с ценни книжа и валута. В разработването му взимат участие: 

  •  Борика-Банксервиз – автори на първоначалния вид на техническата спецификация за електронната платформа за търговия; 
  •  „ТА Консултинг“ ЕООД – консултантска фирма с опит в сложни проекти и сферата на сделки с ценни книжа;
  •  Иво Петров – брокер за ценни книжа в инвестиционен посредник „АБВ инвестиции“ ЕООД;
  •  Калипърс – водеща онлайн агенция, предлагаща пълно онлайн обслужване;
  •  Ладжър – софтуерна компания, специализирана в проектиране и разработка на уеб-базирани софтуерни приложения;
  •  Лукрат – услуги и консултации по ползваемост, UX дизайн и оптимизиране на съдържание за уеб;
  •  Борил Караиванов – дизайнер, специализиращ в графична идентичност, уеб взаимодействие и прилагане на  ефективни дизайн стратегии в съвременната бизнес комуникация;
  •   Актив – специализирано одиторско предприятие, предоставящо интегрирани решения, в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.