Документи

Нормативни актове, свързани с продажба и арендоване на земеделска земя
Договори за посредничество

Договор за посредничество при продажба

Предварителни договори

Предварителен договор за продажба

Пълномощни

Пълномощно за продажба

Други

Декларация по член 264 ал. 1 от ДОПК

Декларация по член 25 ал. 7 от Закона за нотариусите