С 11% повече земеделци искат субсидии за нивите

източник: Монитор

От началото на кампанията за подпомагане на българските земеделци на единица площ през 2007 година досега броят на кандидатите да получат субсидии за обработваните ниви са се увеличили с 11 на сто. Това става ясно от статистическите данни, които разпространи вчера пресцентърът на ДФ „Земеделие”. По традиция най-голям интерес има към Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и Схемата за национални доплащания (СНДП). Към тези две схеми са насочени и 70 на сто от всички подадени през тази година заявления. В същото време броят на парцелите се е увеличил с 15 на сто за периода 2007–2011 година. При схемата за единно плащане на площ земеделците имат възможност да получават европейски средства, като плащането не се обвързва с готовата продукция или броя на отглежданите животни, а зависи единствено от използваната земя. Парите се осигуряват от фондовете на общността и от държавния бюджет. През 2011 г. най-много площи са заявени от областите Добрич и Плевен, които формират една пета от всички територии, декларирани за подпомагане. Други пет области обхващат около 35% от площи – Велико Търново, Варна, Пловдив, Бургас и Стара Загора. С 20 на сто се увеличават площите, които отговарят на изискванията за агроекологични плащания. Хората, които са се наели да инвестират в биологично производство, са с 366 повеч,е отколкото преди три години. По Мярка 214 „Агроекологични плащания” кандидатстват стопани, поели ангажимент да използват единствено природосъобразни методи на производство – върху една и съща територия и в продължение на минимум 5 години. Междувременно вчера стана ясно, че министърът на земеделието Мирослав Найденов ще открие утре Националното изложение по животновъдство в Сливен. Тази година ще бъдат представени около 100 говеда, 280 овце, 20 кози и 20 коня от всички породи.

към всички новини в Niva.bg
За да коментирате този материал, влезте в профила си или се регистрирайте в Niva.bg!