Единична и блокова поръчка

ЕДИНИЧНА ПОРЪЧКА се отнася за продажба (отдаване под аренда или наем) на един земеделски имот, с един идентификационен номер на имот: кратък номер - до 6 цифри, който е поместен в скицата на имота, или дълъг - 3 числа, разделени с точки, например: 02101.021.103.

Всяка единича поръчка (оферта) получава един идентификационен номер в Niva.bg, състоящ се от 8 цифри. Колкото по-голям е номера, толкова по-скоро е публикувана поръчката в е-платформата и е визуализирана в сайта.

БЛОКОВА ПОРЪЧКА се отнася за пакет (блок) от няколко земеделски имота, които се продават (отдават) едновременно, на принципа "всичко или нищо".

Всеки имот от пакета, обявен за блокова търговия се въвежда с неговия кратък или дълъг номер на имот.

Една поръчка (оферта) за блокова търговия получава един идентификационен номер в Niva.bg, състоящ се от 8 цифри. Всеки отделен имот от блоковата поръчка се намира на отделен ред в таблиците ПРОДАЖБИ/ПРОДАВА и ПРОДАЖБИ/КУПУВА.

Обявената цена е в лв./дка. и тя е валидна за всички земеделски имоти от един блок (пакет).

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!