Електронен подпис (УКЕП)

Е-платфрормата за търговия на Niva.bg изисква гарантирана идентификация на участника (Посредник, Брокер) при вход и участие в търговията.

За по-високо ниво на сигурност платформата изисква наличието на валидно Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (УЕП или УКЕП) – така наречения „електронен подпис”.

Как да придобия електронен подпис:

За да се сдобиете с електронен подпис, трябва да изберете доставчик, акредитиран от Комисията за регулиране на съобщенията в България.

Вижте списък на доставчиците на удостоверителни услуги, установени/акредитирани на територията на Република България тук

Е-платформата работи със сертификатите (цифровите подписи) на всички издатели, но задължително условие е при издаването им в тях да фигурира вашето ЕГН и то да е видимо.

По закон електронните подписи се издават за период от 1 година и могат да се подновяват за още 1 година.

Необходими документи за издаване на УКЕП (цифров подпис):

1. Документ за самоличност
2. Документ за платена такса

Линкове към сайтовете на издателите на УКЕП в България:

http://www.stampit.org/bg/page/797
http://www.b-trust.org/?p=contacts
http://www.infonotary.com/site/?p=doc_g4_2
http://www.spektar.org/contacts.html
http://e-sign.mobisafe.bg/eSign/contacts.jsp

Дефиниция за Електронен подпис:

Директива 1999/93/ЕС дава следните определения:

Електронен подпис - данни в електронна форма, прикрепени към или логически свързани с други електронни данни, които служат като метод за автентификация.

Усъвършенстван електронен подпис - електронен подпис, който отговаря на следните изисквания:

• свързан е по уникален начин с подписващия;
• способен е да идентифицира подписващия;
• създаден е със средства, които подписващият държи единствено под свой контрол;
• свързан е с данните, към които се отнася по такъв начин, че всяка следваща промяна в тях може да бъде открита.

Правно действие на електронния подпис:

Според директива 1999/93/ЕС, електронният подпис, основаващ се на квалифицирано удостоверение, има същата доказателствена сила в съдебния процес, както и саморъчния подпис.

С цел улесняване на електронната търговия, електронният подпис се приема за доказателство по всеки въпрос, свързан с автентификацията и ненакърнимостта на комуникацията или данните.

Той се ползва със същата правна сила в наказателния процес, както саморъчния подпис.

За да влезете с електронния си подпис в е-платформата на Niva.bg, следвайте следните стъпки:

1. Затворете браузера, който използвате
2. Сложете електронния си подпис в USB порта на компютъра
3. Заредете браузера
4. Въведете паролата на електронния си подпис
5. Попълнете формата за регистрация

Вижте още за електронния подпис тук

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!