Закрит аукцион

Наддаване

Неприсъствен аукцион с тайно наддаване. Аукционът стартира в обявения начален час и приключва при достигане на крайния час. Всички допуснати до закрития аукцион участници имат право да подадат само по едно предложение по време на аукциона.

Победител

След приключване на аукциона (достигане на крайния час), на екраните на всички посредници участващи в аукциона, както и на екрана на посредника на Продавача се изписва хронологията на наддаванията, името на посредника - победител (ако има такъв) и аукционната цена.
Победител е Участникът предложил най-високата цена. Ако аукционната цена е по-ниска от минималната, победител няма.

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!