Каква е цената на моята земя?

Цената (рентата) на земеделския имот в даден район (землище) зависи от няколко характеристики:

1. Начин на трайно ползване (НТП);
НТП е записан в скицата на земеделския имот и нотариалния акт (протокол).
01 - нива
02 - ливада
03 - изоставена орна земя
04 - лозе
05 - гора в земеделска земя
2. Категория;
Категориите се обозначават с номера от 1 до 10 включително. виж Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр.90 от 1996 г.) Най-високо качество земи и съответно най-висока цена имат тези от първа и втора категория. Качеството постепено намалява с увеличаване номера на категорията, както и нейната цена. Категорията зависи от почвата, климата и възможността за отглеждане на определен набор от селскостопански култури.
3. Площ;
Колкото е по-голяма площта на земеделския имот, толкова по-голяма е нейната цена или рента.
4. Размера на землището, в което се намира имота;
Колкото е по-голям размера на землището, в което се намира земеделския имот, толкова по-голяма е неговата цена или рента.
5. Процента на обработваемите площи в имота;
Колкото е по-голям процента на  обработваемите площи в имота, толкова по-голяма е неговата цена или рента.
6. Броя арендатори, които обработват земята;
Колкото повече Арендатори има в едно землище (район), толкова по-голяма е конкуренцията и съответно цената (рентата).
7. Търсене и предлагане на пазара за земеделски земи.

За да се ориентирате в цените (рентите) на земеделските цени в момента, може да разгледате обобщената пазарна информация.
Може да се информирате на какви цени са сключени сделки или са приключили аукциони за продажба и аукциони за аренда в рамките на период, който ви интересува и за конкретна земеделска земя, чиито характеристики трябва да заложите при филтрирането.

Като разгледате публикуваните оферти (поръчки) продава, купува, отдава или наема и актуалните аукциони в уеб сайта на Niva.bg, ще разберете какво е търсенето и предлагането на подобен тип земя във вашия район (землище) и ще направите обективна преценка за цената (рентата), която може да получите за нея.

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!