Какви типове аукциони има в Niva.bg?

В съвременната теория и практика има:

* 3 основни типа аукциони: Английски, Холандски и Закрит. Съществуват и немалко техни разновидности, но те не променят по същество принципите, залегнали в базовите аукциони;
* Освен това акционите биват присъствени (участника присъства физически на мястото на провеждане) и неприсъствени (когато предложенията са подадени предварително и се отварят в присъствието само на комисия или са организирани „онлайн” посредством интернет);
* Аукционите могат да бъдат с явно наддаване (английски и холандски) и тайно наддаване (закрит).

В е-платформата на Niva.bg са разработени 4 онлайн варианта на аукциони:

Английски аукцион
Неприсъствен аукцион с явно наддаване. Наддаването се прави от Купувачите, започва в началния час на аукциона, от начална цена (определена от Продавача), движи се възходящо (кратно на стъпката) и приключва с достигане крайния час. Победител е Купувачът подал последен предложение за цена преди достигане на крайния час (което се явява и най-високата цена за аукциона) Виж повече ...

Холандски аукцион
Неприсъствен аукцион с явно наддаване. Аукционът стартира в обявения начален час от начална цена (определена от Продавача), е-платформата автоматично намалява цената през определен, предварително зададен интервал от време с една стъпка. Победител е Купувачът, който пръв потвърди достигнатата текуща цена, като едновременно с потвърждаването – аукционът приключва. Виж повече ...

Закрит аукцион
Неприсъствен аукцион с тайно наддаване. Аукционът стартира в обявения начален час, Купувачите имат право да направят по едно предложение за цена преди достигане на крайния час. Направените наддавателни предложения от участниците се обявяват след края на аукциона. Победител е Купувачът, предложил най-високата цена. Виж повече ...

Аукцион на втората най-добра цена
Разновидност на Закрит аукцион, с тази разлика че Победител е Купувачът, предложил най-високата цена, но заплаща цената, предложена от втория в подреждането Купувач. Виж повече ...

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!