Какво е аукцион?

Аукционът е исторически доказаният най-ефективен метод за продажба на дадена стока (актив), за чиято покупка има интерес от повече от един купувач. Подобно на организираните пазари (по-известни като борси), и при аукционите пазарната цена се определя от предлагането и търсенето. Разликата е, че при интерес от повече купувачи – при аукционите е налице механизъм за тайно или явно наддаване между тях, което гарантира постигането на най-добрата възможна продажна цена. Аукционът се печели от Купувача, предложил най-висока цена.

Аукционите се използват най-често за продажба на вещи или активи, които са редки или уникални по своята същност (като произведения на изкуството, ценности, имоти и др.) или за продажба на бързоразвалящи се стоки (риба, живи цветя и др.). Характерно за аукционите е, че продажната цена се определя по време на провеждането им, а не преди това.

Най-често аукционите се провеждат от аукционни къщи, според техните предварително определени правила. Аукционните къщи обикновено са специализирани в продажбата на определен вид стока или вещ. Най-известните от тях за продажба на ценности и произведения на изкуството например са Sotheby’s и Christie’s.

По-популярни са присъствените аукциони с явно наддаване, при които участниците присъстват на аукциона и имат право да наддават многократно - докато бъде определен победител. Това е т.нар. Английски аукцион. При аукционите с тайно наддаване участниците подават само по едно предложение. Стойностите на всички оферти се обявяват едновременно след изтичане на срока за подаване. Печели участникът предложил най-висока цена.

С навлизането на интернет все повече се налага неприсъствената форма на наддаване, при която участниците не се събират на едно място, а всеки наддава от своя компютър. Характерно за онлайн аукционите е, че обикновено се наддава в определен период (срок за подаване на наддавателни предложения) и за победител се обявява участникът подал наддавателно предложение последен – преди изтичане срока на аукциона, което прави неговата цена най-висока.

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!