Какво е земеделска земя?

През 1991г. се приема Закон за единния кадастър, в който за земеделски земи се определят земи, предназначени за земеделско производство и:

• не се намират в границите на урбанизираните територии, които граници се определят с устройствен план;

• не се намират в границите на горския фонд (горските територии);

• не се намират в дворовете на промишлени и други стопански предприятия. Понякога е допустимо строителство в земеделски земи, като   изискване е да не се променя правния статут на земята;

• не са заети от открити мини и кариери, енергийни, напоителни или транспортни съоръжения и прилежащите им части.

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!