Какво е КАТ?

КАТ е съкращение за категория на земеделската земя. Категориите на земеделските земи се обозначават с номера от 1 до 10 включително. Съгласно  Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр.90 от 1996 г.), категориите се определят по  средния бонитетен бал, както следва:

1. първа категория - земи с бал над 90;
2. втора категория - земи с бал от 81 до 90;
3. трета категория - земи с бал от 71 до 80;
4. четвърта категория - земи с бал от 61 до 70;
5. пета категория - земи с бал от 51 до 60;
6. шеста категория - земи с бал от 41 до 50;
7. седма категория - земи с бал от 31 до 40;
8. осма категория - земи с бал от 21 до 30;
9. девета категория - земи с бал от 11 до 20;
10. десета категория - земи с бал до 10 вкл.

Най-високо качество земи и съответно най-висока цена, имат тези от първа и втора категория. Качеството постепено намалява с увеличаване номера на категорията, както и нейната цена. Категорията зависи от почвата, климата и възможността за отглеждане на определен набор от селскостопански култури.

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!