Как да съберете информация за ваши имоти, ако нямате документи?

Ако знаете от ваши близки, че притежавате земя и искате да я продадете или отдадете под аренда, но нямате никакви документи за нея, освен, че сте наясно в землището на кое село се намира е необходимо:

1. Да отидете в Общинска служба земеделие и гори (ОбСЗГ - бившата поземлена комисия) за района;

2. Там да пуснете молба да ви дадат списък с имотите, регистрирани на името на лицето, на което смятате, че се водят имотите (например на починалия ви дядо). Добре е да носите със себе си трите имена и ЕГН на вашите роднини;

3. След това трябва да извадите документи, чрез които той е станал собственик (от изброените по-долу в точка 1. Документи за продажба). Тези документи се намират или в същата служба, или в Агенция по вписванията;

4. Трябва да извадите актуални скици на имотите от ОбСЗГ;

5. Ще ви е необходимо и удостоверение за наследници.

Може да пробвате и в този сайт, или да се обадете на телефоните им:
http://icadastre.bg/index.aspx?ReturnUrl=%2f

Документи за продажба :
1. документ за собственост, един от трите по-долу:
    1.1. решение на поземлена комисия,
    1.2. нотариален акт за собственост,
    1.3. договор за делба;
2. актуална скица на имота;
3. данъчна оценка на продавания имот;
4. декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК;
5. декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД

Други документи, необходими само в специални случаи:
6. удостоверение за наследници;
7. нотариално заверено пълномощно;
8. удостоверение за вещни тежести;
9. декларация за идентичност на имената

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!