Кой може да притежава земеделска земя?

Съгласно Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), право на собственост върху земеделски земи в република България (РБ) имат:

• българската държава,
• българските юридичесли лица,
• българските граждани,
• общините.

В конституцията на република България (КРБ) няма забрана друга държава да притежава ЗЗ, намиращи се на територията на РБ. Това става въз основа на международен договор с Постановление на МС.

Чуждите граждани се разделят на две групи:

• тези, които могат да придобият право на собственост върху земеделски земи след 01.01.2007г., ако са регистрирани като земеделски производители според националното си законодателство. Всички останали могат да придобиват право на собственост след 01.01.2014 г.;
• тези, които могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи, само ако станат български граждани или наследят земята по закон.

Чуждите ЮЛ не могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи, освен по силата на международен договор, ратифициран след изменението на член 22 КРБ.

Българските ЮЛ, чийто капитал (или повече от половината от него) е собственост на чужденци, ИМАТ ПРАВО ДА ПРИДОБИВАТ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ.

Член 3, алинея 2 ЗСПЗЗ – забранява се на политически партии и организации движения и коалиции с политически цели да притежават право на собственост върху ЗЗ.
Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!