Нужна ли ми е регистрация в Niva.bg?

Niva.bg  съдейства за създаването и развитието на пазар на земеделска земя в България, като осигурява равен достъп на всички клиенти и посредници до актуалната пазарна информация, както и еднакви условия за участие в търговията.

Ако желаете да купите, продадете, наемете, отдадете или инвестирате в земеделски земи,  ако искате да следите пазара на земеделски имоти в България, то може да се регистрирате в Нива.бг като:

Посредник
Ако сте посредник или инвеститор и се занимавате професионално със сделки със земеделска земя - регистрирайте се първо в е-платформата за търговия на Niva.bg. Само участниците в нея могат да въвеждат оферти, да правят сделки и да участват в аукциони, видими на сайта Niva.bg.
Вход за е-платформата

Арендатор
Ако обработвате земеделска земя - Niva.bg е нова възможност да наемете още земя във вашите райони. Важно е да поддържате актуална информация за размера на рентата и списъка на вашите землища.

Инвеститор
Ако инвестирате в земеделска земя, ви препоръчваме да създадете свой профил тук. Ако сте от големите участници на този пазар (фонд, АДСИЦ или професионален инвеститор), е важно да поддържате актуален списък на землищата, в които оперирате.

Сдружение
Ако сте неправителствена организация, свързана със земеделието или пазара на земеделска земя в България, ви препоръчваме да създадете свой профил тук. Присъствието ви в каталога на Niva.bg е още един начин да бъдете открити.

Участник в дискусиите
Ако сте активен и темите, свързани със земеделието и пазара на земеделска земя ви вълнуват – направете своята регистрация в Niva.bg. Тя ви дава възможност да пишете статии и коментари, да задавате въпроси, да участвате в дискусии.

Собственик на земя
Ако сте собственик на земя, която искате да продадете или отдадете под аренда, или искате да инвестирате без да се занимавате с това професионално – не ви е нужна регистрация тук. Изберете посредник от списъка в сайта - сделките в е-платформата са видими на сайта на Niva.bg и се извършват само от посредници.

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!