Английски аукцион

Наддаване

В Английския аукцион на Niva.bg наддаването между допуснатите до аукциона посредници на купувачите (участниците) става в реално време (със забавяне по-малко от 1 сек.). Всеки участник вижда текущата цена на дка (най-високата към момента) както и историята на своите наддавания. Наддаването започва от начална (стартова) цена на дка, кратно е на стъпката на аукциона (определена от посредника на Продавача – т.нар. организатор или инициатор на дадения аукцион) и всяка следваща цена от наддаването е поне с една стъпка по-висока от предната. Наддаването може да се прави ръчно от участниците или автоматично от системата.

Автоматичното наддаване е възможно ако участник въведе максималната си цена на дка, до която иска да наддава. Максималната цена остава скрита за останалите участници, но това инструктира е-платформата да наддава вместо него. Автоматичното наддаване се активира винаги, когато друг участник наддаде и продължава докато бъде достъгната въведената максимална цена, цената „Купи веднага” или времето на аукциона изтече.

Цената „Купи веднага” е опция, от която може да се възполва всеки участник. Представлява цена на дка, въведена от Посредника на продавача (инициатора на аукциона), която го удовлетворява и ако бъде потвърдена от участник – наддаването спира и аукциона се прекратява предсрочно. Цената „Купи веднага” е видима за участниците по време на аукциона.

Победител

Аукционът има предварително зададени от инициатора (организатора) начален и краен час. Ако времето за аукциона е изтекло - печели участникът, който последен е наддал. Цената, по която победителят печели се нарича аукционна цена. Ако аукционната цена е по-малка от минималната, победител няма.

Минималната (резервирана) цена се въвежда от инициатора преди началото на аукциона и остава скрита до приключването му. Това е цената на дка, под която Продавачът не е склонен да продава (по-висока e от началната цена на аукциона). Използва се, за да се установи има ли интерес към покупката на предлаганите имоти. Ако аукционът стартира директно от резервираната цена е възможно част от потенциалните купувачи да се откажат да участват. Ако на аукциона е имало наддаване между купувачите, но текущата цена не е надхвърлила минималната на продавача и няма победител - то това е сигнал към Продавача да организира нов аукцион, но да свали минималната цена на дка.

Освен с изтичане времето на аукциона и упражняване на опцията „Купи веднага”, аукционът може да бъде прекратен преждевременно чрез опцията „Неочакван край”. Това е възможност за Посредника на продавача (инициатора) да прекрати предсрочно аукциона ако прецени, че достигнатата текуща цена го удовлетворява. В този случай победител е участникът, който последен е наддал.

След приключване на аукциона (независимо по какъв начин) на екраните на всички посредници участващи в аукциона, както и на екрана на посредника на Продавача се изписва хронологията на наддаванията, името на посредника - победител (ако има такъв)и аукционната цена.

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!