Понятия и параметри на аукцион

Инициатор (организатор) на аукцион – посредник, който въвежда поръчка за аукцион от името на продавач на имот

Участник – посредник на потенциален купувач на имот, който е допуснат до участие в аукциона и е заплатил депозит за участие

Победител – участник отправил наддавателно предложение с най-висока цена; или участник използвал опцията „Купи веднага” при Английски аукцион; или участник подал последен наддавателно предложение при използване на опцията „Неочакван край” от инициатор при Английски аукцион; или участник, който пръв е потвърдил текущата цена при Холандски аукцион

Депозит за участие – сума в лева, която обезпечава изпълнението на задълженията на победителя съгласно Правилата за търговия. Размерът му се определя от инициатора на аукциона

Начало – начална дата и час зададени от инициатора, от който започва аукциона

Начална (стартова) цена – цена на дка, от която стартира аукциона и започва наддаването при Английски аукцион и започва автоматичното снижаване при Холандски аукцион. Определя се от инициатора. При Закрит аукцион и Аукцион на втората най-добра цена няма начална цена

Текуща цена – последната въведена цена от участник при Английски аукцион или последната цена изведена автоматично от е-платформата при Холандски аукцион

Минимална (резервирана) цена – цена на дка, под която продавачът не е склонен да продава. Опция, която се задава от инициатора

Максимална цена (При английски аукцион) - цена на дка, въведена от участник. Това е максималната цена, до която участникът иска да наддава по време на Английски аукцион. Въвеждането на максимална цена активира опцията „Автоматично наддаване” и остава скрита за останалите участници в аукциона

Аукционна цена - цена на дка, която заплаща победителя в аукциона. Това е най-високата цена за земеделски имот, постигната при провеждане на даден аукцион, равна или по-висока от резервната цена (в случаите, когато такава има) за Английски, Холандски и Закрит аукцион. При Аукцион на втората най-добра цена - аукционната цена е втората по големина цена (цената класирана на второ място)

Стъпка за наддаване – стойност в лева на дка, кратна на 1 лев, с която се увеличават наддавателните предложения при Английския аукцион или се намалява автоматично текущата цена от е-платформата при Холандски аукцион. Определя се от инициатора

Такт (при Холандски аукцион) – интервал от време, през който единствено при Холандски аукцион текущата цена се намалява автоматично от е-платформата с една стъпка. Определя се от инициатора

Наддавателно предложение – офертна цена в лева на дка за покупка на имот, предложен за продажба в аукцион, подадена от участник в аукцион. За Английски аукцион – кратно на една стъпка

Опция „Купи веднага”(при Английски аукцион) – цена на дка, въведена от инициатора, която го удовлетворява и ако бъде потвърдена от участник – наддаването спира и аукциона се прекратява предсрочно. Ако опцията е въведена от инициатора е видима за участниците по време на аукциона

Опция „Неочакван край” (при Английски аукцион) – възможност за инициатора да прекрати предсрочно аукциона - ако прецени, че достигнатата текуща цена го удовлетворява

Опция „Автоматичното наддаване” (при Английски аукцион) -  въведена максимална цена от участник, която инструктира е-платформата да наддава вместо него. Автоматичното наддаване се активира винаги, когато друг участник наддаде и продължава докато бъде достъгната въведената максимална цена, цената „Купи веднага” или времето на аукциона изтече.

Край – приключване/прекратяване на аукциона на основание една от следните възможности: достигнат краен час на аукциона - зададен от инициатора; или използвани опции „Неочакван край” от инициатор и „Купи веднага” от участник при Английски аукцион; или потвърдена текуща цена от участник при Холандски аукцион

Успешен аукцион – аукцион с победител, отправил предложение с аукционна цена над минималната (резервирана) от инициатора цена
Комисионна за успешно проведен аукцион (с победител отправил аукционна цена над резервираната от)

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!