Предимства на аукциона?

С годините човечеството използва най-различни методи за продажба. Най-използваните в наши дни са:

1. Продажби на дребно
Продавачът е определил предварително продажната си цена за една бройка, и не допуска преговори (пазърлък) за намаляване на цената. Продавачът заявява желанието си за продажба чрез обява, в търговски обект (магазин), онлайн магазин, оферти до избрани потенциални купувачи и др.

2. Продажби на едро
Продавачът е определил предварително продажната си цена за една бройка, евентуалните отстъпки за продажба на определени количество, допуска преговори (пазърлък) за размера на отстъпката.

3. Директни продажби
Стоката се предлага от продавача на потенциалния купувач - директно при лична среща, обикновено в дома му, на работното му място или на друго място извън търговските обекти.

4. Пазар (Тържище)
Място, на което множество продавачи предлагат за продажба еднородни стоки. На пазара се допускат преговори за цената (пазарене), които започват от предварително определената от Продавача продажна цена в посока надолу.

5. Конкурс
Продавачът определя допълнителни условия за продажба (освен цената), по които оценява предложенията на купувачите. Обикновено всяко от условията има тегло. Печели купувачът с най-висока претеглена оценка.

6. Преговори с потенциални купувачи
Продавачът кани за преговори потенциални купувачи чрез обявление до всички или конкретна покана до кратък списък с избрани купувачи. В преговорите, страните се договарят помежду си за цената и всички останали условия по продажбата.

7. Борса
Организиран пазар (присъствен или виртуален), който осигурява на членовете си и техните клиенти равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за участие в търговията на еднородни по своята същност стоки или активи. В повечето случаи борсите осигуряват сетълмент (размяна на пари срещу собственост на активите – предмет на сделките). На Борсите може да се търгуват стоки (нефт, метали, злато, зърно) или финансови активи (акции, валута, финансови инструменти като фючърси, опции, деривати и др.). Примери за стокови борси са Софийска стокова борса, Чикагска стокова борса, Лондонска борса за метали и др. Примери за фондови борси са New York Stock Exchange, NASDAQ, Българска фондова борса

8. Аукцион
Предимството на аукциона пред останалите методи за продажба е, че събирайки по едно и също време множество потенциални купувачи - им дава възможност да се конкурират помежду си, като по този начин осигурява най-високата продажна цена за дадения актив.

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!