Сравнение на типовете аукциони

Английският аукцион е най-популярен, в т.ч. и в интернет, а може би и най-интересен!

Той е относително справедлив и към двете страни – продавач и купувач. Ако няма интерес – приключва на ниска цена, ако има конкуренция – наддаванията между участниците покачват цената.

В класическия му присъствен вид – наддаването продължава, докато остане само един наддавач, който за да стане победител е нужно да наддаде само с една стъпка над предпоследния отказал се. По същество, победителят заплаща цената на предпоследния отказал се увеличена с една стъпка, а не личната си максимална цена, до която е бил готов да наддава преди да се откаже.

В интернет и по-специално в е-платформата на Niva.bg са разработени опции като „Купи веднага”, „Неочакван край”, „Автоматично наддаване”, които могат да направят всеки Английски аукцион особено вълнуващ и с неочакван победител.

Холандският аукцион е по-рядко използван, но е изключително подходящ за продажба на земеделска земя. Продавачът е поставил таван на цената, от която е-платформата започва автоматично да намалява през определен интервал от време с една стъпка.

Този тип аукцион поставя под напрежение участниците, т.като никой от тях не е наясно има ли други кандидати и на каква цена те биха купили предложените имоти за продажба.

А възможността за сделка е само една – първият който потвърди достигнатата текуща цена е победител и ... аукционът приключва.

Закритият аукцион се използва нерядко в България. В електронен вид се използва на Българска фондова борса при първично публично предлагане на акции или продажба на акции от държавни предприятия, но в разновидност „Смесен закрит аукцион”.

Подходящ е за продажба на имоти, за които се очаква голям интерес и е важно за продавача по никъкъв начин да не ориентира купувачите за очакваната от него цена, каквито ориентири съществуват при Английския и Холандския аукцион.

Ключово за успеха на този тип аукцион е създаването на доверие у участниците, че няма да бъдат допуснати злоупотреби.

Niva.bg гарантира пред всички участници тайната на подадените наддавателни предложения и ги публикува едновременно за всички допуснати за участие в Закрития аукцион, в това число и за инициатора (посредника на продавача на имотите).

Аукционът на втората най-добра цена (аукцион на втората цена) е разновидност на Закрития аукцион.

Наложил се е заради схващането, че позволява на победителя да заплати по-справедлива цена – не тази която е предложил за да спечели наддаването, а тази на втория в подреждането участник, откъдето идва и името му.

Същественото при него е, че стимулира участниците да предлагат цена с „една идея” над определената от тях самите лична максимална цена

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!