Условия за участие в аукцион

За да участвате в аукцион като купувач или арендатор е необходимо:

1. Да изберете публикуван, предстоящ аукцион за продажба или за отдаване под аренда, който ви интересува.
2. Да натиснете бутон "Участвай", който се намира в най-вдясната колонка от реда на избрания аукцион.
* Да се запознаете с условията на аукциона;
* Да изберете посредник, който да участва от ваше име в аукциона;
* Да сключите договор с посредника;
* Да подпишете заявка за участие в аукцион;
* Да внесете депозит за участие, чиято сума и срок за внасяне са зададени от инициатора в условията на аукциона. Депозитът ще ви бъде върнат в случай, че не спечелите аукциона.

За да участвате в аукцион като посредник е необходимо:

1. Да сте посредник, регистриран в е-платформата за търговия със земеделска земя на Niva.bg.
2. Да се запознаете с възможностите на е-платформата, която да сте инсталирал и тествал предварително.
3. Да имате подписана заявка от клиент за участие в предстоящ аукцион на Niva.bg.
4. Да подадете заявка за участие в избрания аукцион.
5. Да се запознаете с условията на аукциона и да ги потвърдите в е-платформата.
6. Вашият клиент да внесе депозит за участие в аукциона, който ще му бъде върнат в случай, че не спечели.
7. Да получите потвърждение за участие в аукциона от администратор на Niva.bg.
8. Да си осигурите компютър и интернет връзка за времетраенето на аукциона.

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!