Холандски аукцион

Наддаване

Холандският аукцион стартира в обявения начален час от начална цена, като е-платформата автоматично намалява цената през определен предварително зададен интервал от време с една стъпка. Началната цена, минималната (резервираната) цена, интервала от време, стъпката, началния и крайния час на аукциона се задават предварително от посредника на Продавача. Всички допуснати до аукциона посредници следят в реално време намаляващата текуща цена и имат възможност да я потвърдят във всеки един момент.

Победител

Победител е участникът, който пръв потвърди дадена текуща цена, като едновременно с потвърждаването – аукционът приключва. По този начин потвърдената текуща цена става аукционна цена (цена на аукциона). Ако аукционната цена е по-ниска от минималната, победител няма. Ако нито един от участниците не потвърди текущата цена и времето изтече – отново няма победител.

След приключване на аукциона (независимо по какъв начин) на екраните на всички посредници участващи в аукциона, както и на екрана на посредника на Продавача се изписва хронологията на автоматичните снижавания на цената, името на посредника - победител (ако има такъв) и аукционната цена.

Обратно към всички Въпроси и отговори
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!