За арендатори

Ако сте Арендатор и обработвате земеделска земя - Niva.bg е нова възможност да закупите, продадете или наемете още земя във вашите райони. Важно за вас е да си създадете профил и да поддържате актуална информацията за размера на предлаганата рента и списъка на землищата, в които арендовате или искате да навлезете в бъдеще.

Порталът Niva.bg е организиран в две части: публична част и електронна платформа за търговия, предназначена за регистрирани в нея посредници.

Платформата прехвърля автоматично в публичната част на портала - информацията за предстоящите аукциони, текущите оферти за продажба и аренда, резултатите от изминалите аукциони и сключените сделки за продажба и аренда.

Само регистрирани посредници могат да осъществяват сделки в е-платформата на Niva.bg. Ако искате да участвате самостоятелно в аукционите в реално време и сделки за продажба и аренда онлайн, станете посредник.

Е-платформа за търговия със земеделски земи – Niva.bg е yeб-базирана многостранна система, управлявана от Нива Тренд ЕООД, посредством която, дистанционно чрез електронни средства, и въз основа на Правилник за търговия, участниците в нея сключват сделки за продажба и аренда на земеделска земя.

В е-платформата са разработени 4 онлайн варианта на аукциони, в които посредниците участват в реално време без никакво забавяне. Аукционът е исторически доказаният най-ефективен метод за продажба на даден актив (в случая земеделска земя), за чиято покупка има интерес от повече от един купувач.

Освен чрез аукциони, сделки за продажба и отдаване под аренда могат да се извършват и в режим на т.нар. единична и блокова търговия. При нея посредниците въвеждат поръчки (единични и блокови), които се засрещат автоматично от търговската платформа и дават възможност на страните да потвърдят или откажат сделка.

Съгласно действащото българско законодателство, което изисква специална нотариална форма за извършване прехвърляне на собствеността на недвижимите имоти и вписване на прехвърлянето в имотния регистър към Агенция по вписванията, в търговската платформа е възможно единствено постигането на валидирано съгласие за продажба или отдаване под аренда, потвърдено от съответните участници посредством електронни средства (електронен подпис).

Прехвърлянето на собствеността, плащането на договорената цена и размяната на копията на документите по сделката се извършва извън платформата.

За участието и извършените сделки в е-платформата, Нива Тренд ЕООД събира такси и комисионни съгласно тарифа.

Ако нямате време или по някаква причина не искате да се занимавате лично с това - изберете си посредник от списъка в сайта.

Информирайте се за текущите офертни цени на дка, както и за цените на сключените сделки в разделите „Продажби”, „Аренда” и „Аукциони” в землищата, които ви интересуват. Порталът предоставя възможност за преглед и на обобщени данни.

Следете актуалните новини свързани с земеделската земя и земеделския сектор събрани на едно място! Сайтът поддържа архив на новините с над 3 годишна история – открийте нужната ви информация по ключова дума.