За посредници

Порталът Niva.bg е организиран в две части: публична част (информационен портал) и електронна платформа за търговия (е-платформа) - предназначена за регистрирани в нея посредници. 

Е-платформата прехвърля автоматично в публичната част на портала информацията за:
1. предстоящите аукциони,
2. текущите оферти за продажба и аренда,
3. резултатите от изминалите аукциони и
4. резултатите от сключените сделки за продажба и аренда.

Само регистрирани посредници могат да осъществяват сделки в е-платформата на Niva.bg.
Ако искате да участвате директно в аукциони в реално време и да сключвате сделки за продажба и аренда онлайн - станете посредник.

Е-платформата за търговия със земеделски земи – Niva.bg е yeб-базирана многостранна система, управлявана от Нива Тренд ЕООД, посредством която, дистанционно чрез електронни средства, и въз основа на Правилник за търговия, участниците в нея сключват сделки за продажба и аренда на земеделска земя.

В е-платформата са разработени 4 онлайн варианта на аукциони, в които посредниците участват в реално време без никакво забавяне.
Аукционът е исторически доказаният, най-ефективен метод за продажба на даден актив (в случая земеделска земя), за чиято покупка има интерес от повече от един купувач.

Сделки за продажба и отдаване под аренда могат да се извършват както чрез аукциони, така и чрез т.нар. единична и блокова търговия. При нея посредниците въвеждат поръчки (единични и блокови), които се засрещат автоматично от търговската платформа и дават възможност на страните да потвърдят или откажат сделка.

Съгласно действащото българско законодателство, което изисква специална нотариална форма за извършване прехвърляне на собствеността на недвижимите имоти и вписване на прехвърлянето в имотния регистър към Агенция по вписванията, в търговската платформа е възможно единствено постигането на валидирано съгласие за продажба или отдаване под аренда, потвърдено от съответните участници, посредством електронни средства (електронен подпис).

Прехвърлянето на собствеността, плащането на договорената цена и размяната на копията на документите по сделката се извършва извън платформата.

Добре поддържаният и актуален профил на посредниците в публичната част на портала Niva.bg, както и развиването на активна търговия през търговската платформа качва рейтинга на посредниците и увеличава възможността за спечелване на нови клиенти.

Следете актуалните новини, свързани с пазара на земеделската земя и всичко актуално от земеделския сектор събрани на едно място! Сайтът поддържа архив на новините с над 3 годишна история – открийте нужната ви информация по ключова дума.