Регистрация

Моля, изберете тип:

Ако сте посредник или инвеститор и се занимавате професионално със сделки със земеделска земя - регистрирайте се в е-платформата за търговия на Niva.bg. Само участниците в нея могат да въвеждат оферти, да правят сделки и да участват в аукциони

Ако обработвате земеделска земя - Niva.bg е нова възможност да наемете още земя във вашите райони. Важно е да поддържате актуална информация за размера на рентата и списъка на вашите землища

Ако инвестирате в земеделска земя, ви препоръчваме да създадете свой профил тук. Ако сте от големите участници на този пазар (фонд, АДСИЦ или професионален инвеститор) е важно да поддържате актуален списък на землищата, в които оперирате

Ако сте неправителствена организация, свързана със земеделието или пазара на земеделска земя в България, ви препоръчваме да създадете свой профил тук. Присъствието ви в каталога на Niva.bg е още един начин да бъдете открити

Ако сте собственик на земя, която искате да продадете или отдадете под аренда, или искате да инвестирате без да се занимавате с това професионално – не ви е нужна регистрация тук. Изберете посредник от списъка в сайта - сделките в е-платформата на Niva.bg се извършват само от посредници

Ако сте активен и темите, свързани със земеделието и пазара на земеделска земя ви вълнуват – направете своята регистрация в Niva.bg. Тя ви дава възможност да пишете статии и коментари, да задавате въпроси, да участвате в дискусии

Моля, изберете тип

За да имате профил като посредник тук е необходимо първо да сте допуснат до търговия в е-платформата на Niva.bg. Вижте как. Вход за е-платформата

Ако вече сте регистриран в нея като посредник е нужно да въведете Булстат-а или ЕГН-ето от регистрацията, за да се изтеглят данните ви от е-платформата.
Тук може да ползвате различна парола, а потребителското ви име е вашият е-майл

Моля, въведете Вашите данни:

С един имейл адрес, може да направите една регистрация в niva.bg.
ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!

Моля, въведете Вашите данни:

ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!

Моля, въведете Вашите данни:

ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!

Моля, въведете Вашите данни:

ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!

За продажба, покупка или отдаване под аренда - изберете посредник. Сделките в е-платформата на Niva.bg се извършват само от регистрирани посредници.

Моля, въведете Вашите данни:

ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!

За продажба, покупка или отдаване под аренда - изберете посредник. Сделките в е-платформата на Niva.bg се извършват само от регистрирани посредници.

Моля, въведете Вашите данни:

ИзпратиВсички полета са задължителни за попълване!