Как да купя

Ако инвестирате в земеделска земя, но не желаете да участвате в търговията в Niva.bg лично, ви препоръчваме да:
1. изберете посредник – само регистриран посредник има достъп до е-платформата и право да участва в търговията;
2. подпишете договор с посредника, като определите землищата, в които искате да купувате;
3. определите заедно с посредника покупната цена на дка (можете да се информирате за текущите офертни цени на дка „купува” и „продава”, както и за цените на сключените сделки във вашето и съседните землища в разделите „Продажби” и „Аукциони”, като използвате възможностите за филтриране на таблиците) ;
4. следите какво се случва с вашата оферта от секциите „Купува” и „Приключили сделки” на раздел „Продажби”.

Добавяне на оферта

Ако сте посредник или имате намерение да купувате и продавате активно земеделска земя ви препоръчваме да се регистрирате като посредник в е-платформата за търговия на Niva.bg – само участниците в нея могат да въвеждат оферти, да правят сделки и да участват в аукциони.

За да станете посредник в Niva.bg трябва:
1. да изпълните всички изисквания от раздел ІІІ на Правилника за търговия;
2. да се регистрирате като посредник (участник) в е-платформата;
3. да създадете свой профил на посредник в сайта Niva.bg.

Вижте повече в раздела: Как да стана посредник
"Регистрация в е-платформата"