Как да стана посредник

За да станете посредник в Niva.bg трябва:
1. да изпълните всички изисквания от раздел ІІІ на Правилника за търговия;
2. да се регистрирате като посредник (участник) в е-платформата;
3. да създадете свой профил на посредник в сайта Niva.bg.

Изисквания към посредник:
Съгласно раздел ІІІ на Правилника за търговия, за посредник (участник) се приема фирма (лице) ако:
1. притежава Електронен подпис (УКЕП);
2. приеме безусловно Правилника и Договора за участие в е-платформата;
3. заяви, че ще участва лично или упълномощи поне едно физическо лице за достъп и използване на е-платформата;
4. заплати такса за допускане до участие в търговията.

Регистрация на посредник:
За да се регистрирате като посредник (участник) в е-платформата е необходимо да преминете следните стъпки:
1. да се запознаете подробно и да приемете Правилника за търговия;
2. да попълните формата за регистрация;
3. да подпишете с електронния си подпис договор с Нива Тренд ЕООД – дружеството, което управлява е-платформата за търговия
В срок от един работен ден след успешна регистрация получавате достъп до е-платформата.
Вход в е-платформата 

Създаване на профил:
В Niva.bg са създадени каталози с профили на професионалните участници в пазара на земеделски земи – Посредници, Арендатори, Инвеститори и Сдружения , свързани със земеделския сектор.

Крайните клиенти могат да търгуват индиректно в Niva.bg - чрез посредник. Поради това, наличието на пълни и актуални профили на професионалните участници подпомага клиента да избира и да се свързва лесно с посредниците.

За да имате профил в сайта, е необходимо първо да сте допуснат до търговия в е-платформата на Niva.bg. Ако вече сте регистриран в е-платформата като посредник, влезте в сайта на Niva.bg и въведете Булстат-а или ЕГН-ето от регистрацията си. Вашите данни ще бъдат изтеглени автоматично от е-платформата. В сайта може да въведете различна парола от тази в е-платформата, а потребителското ви име е вашият е-майл.