ТЕРАТРЕНД ООД

рейтинг
продажби
аренди
Име
ТЕРАТРЕНД ООД
булстат
200972232
търговски марки
TERAT
Представляващ фирмата
Кремена Христофорова Петрова
Имейл адрес
имейл за запитвания от клиенти на Niva.bg
Данни за контакти
082 82 52 51, 0888 280 545, Кремена Петрова
землище

Русе

Контактна информация

снимка на офисaРусе
телефон
082 82 52 51
мобилен
0888 209 220
мобилен
0888 280 545
лице за контакт
Кремена Петрова
имейл за запитвания от клиенти на Niva.bg
Адрес
ул. Симеон Велики 10
Местоположение на офиса
Кремена Петрова
Кремена Петрова
управител
адресРусе, ул. Симеон Велики 10
лице за контактКремена Христофорова Петрова
Земеделски земи

Земеделски имот

Моля, напишете трите имена на собственика, ако е физическо лице или пълното наименование на юридическото лице!
Например: Иван Иванов Иванов или “Име на фирма” ООД.

Земеделски имоти

За да заявите голям брой имоти земеделска земя е необходимо да направите следното
1. Свалете файла:
2. Попълнете полетата с вярна информация за имотите, които предлагате!
3. Качете файла:

За контакт:

Имейл, на който ще бъде изпратено Вашето запитване

Моля, изберете офиси, до които да бъде изпратено Вашето запитване:
Изпрати

Земеделски имот

Моля, изберете и потвърдетеИзбери
Моля, изберете и потвърдетеИзбери
Категория:*
Площ:*
дка
дка
Цена в лева на декар:*
лева
лева

За контакт:

Имейл, на който ще бъде изпратено Вашето запитване

Моля, изберете офиси, до които да бъде изпратено Вашето запитване:
Изпрати