ТЕРА ТРЕЙД Г.О. ЕООД

рейтинг
продажби
аренди
Име
ТЕРА ТРЕЙД Г.О. ЕООД
булстат
201586333
Представляващ фирмата
Пенчо Стефанов Славков
Имейл адрес
имейл за запитвания от клиенти на Niva.bg
Данни за контакти
Северна България, 0888284727, 061823813
уеб сайт
Местоположение на офиса

Централен

Контактна информация

снимка на офисaЦентрален
телефон
061823813
мобилен
0888284727
Адрес
Никола Петров 24
Местоположение на офиса

Земеделски имот

Моля, напишете трите имена на собственика, ако е физическо лице или пълното наименование на юридическото лице!
Например: Иван Иванов Иванов или “Име на фирма” ООД.

Земеделски имоти

За да заявите голям брой имоти земеделска земя е необходимо да направите следното
1. Свалете файла:
2. Попълнете полетата с вярна информация за имотите, които предлагате!
3. Качете файла:

За контакт:

Имейл, на който ще бъде изпратено Вашето запитване

Моля, изберете офиси, до които да бъде изпратено Вашето запитване:
Изпрати

Земеделски имот

Моля, изберете и потвърдетеИзбери
Моля, изберете и потвърдетеИзбери
Категория:*
Площ:*
дка
дка
Цена в лева на декар:*
лева
лева

За контакт:

Имейл, на който ще бъде изпратено Вашето запитване

Моля, изберете офиси, до които да бъде изпратено Вашето запитване:
Изпрати